Chứng chỉ số SSL

Chứng chỉ số SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Chứng thư số SSL cài trên website của doanh nghiệp cho phép khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp.

Lợi ích khi sử dụng SSL ?

  • Xác thực website, giao dịch
  • Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp
  • Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống
  • Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server
  • Bảo mật các ứng dụng ảo hó như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán đám mây;
  • Bảo mật dịch vụ FTP;
  • Bảo mật truy cập control panel;
  • Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet;
  • Bảo mật VPN Access Servers, Citrix Access Gateway …

Nguồn: digistar.vn