VPS hay Dedicated Server ?

VPS hay Dedicated Server ?

1. VPS (Máy chủ ảo riêng) là gì?

VPS là viết tắt của Virtual Private Server (máy chủ riêng ảo). Một VPS cũng giống như shared host, tức là có nhiều VPS được đặt trên cùng một máy chủ vật lý, phục vụ nhu cầu của các website lớn, tuy nhiên giá thành mua VPS lại cao hơn so với shared host. Giá thành của máy chủ ảo VPS cao hơn so với shared host là do các gói shared host đều được chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý với tài nguyên cho phép rất thấp.

Ví dụ, nếu bạn có một máy chủ với 6 cores/12 threads, nhưng sẽ tạo ra 3 VPS khác nhau với thông số 2 cores/4 threads và gói VPS đó sẽ tạo ra 50 gói shared host sử dụng chung tài nguyên từ 2 cores/4 threads này. Điều này có nghĩa là với 2 cores/4 threads, bạn sẽ chia cho các gói shared host khác nhau và các tài nguyên từ cấu hình này sẽ được chia sẻ lẫn nhau, sử dụng không quá mức xử lý cho phép của 2 cores/4 threads.

2. Dedicated Server (Máy chủ chuyên dụng) là gì?.

Dedicated server là một loại lưu trữ trên internet mà người sử dụng có thể thuê toàn bộ một máy chủ, không hề chia sẻ với bất cứ ai. Dedicated server thường được đặt tại trung tâm máy chủ dữ liệu và được cung cấp các tính năng dự phòng về tài nguyên, nguồn điện… đảm bảo sự an toàn của máy chủ

So sánh VPS với Dedicated Server.

Để tìm giải pháp lưu trữ web tối ưu nhất, chúng ta cần ưu tiên bảo mật, khả năng mở rộng, phân phối dữ liệu hiệu quả và tài nguyên phần cứng đáng tin cậy. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu xem xét những ưu điểm khác biệt giữa VPS và Dedicated Server.


Ưu điểm của VPS

Chi phí

Lưu trữ trên một máy chủ ảo riêng (VPS) thường là giải pháp rẻ hơn so với máy chủ chuyên dụng (Dedicated Server). Bởi vì có nhiều khách hàng trên một không gian vật lý và có thể phân chia chi phí hoạt động phần cứng giữa mọi người. Về cơ bản, đối với VPS khách hàng trả tiền cho một phần nhỏ của máy chủ nhưng vẫn có quyền truy cập vào hiệu suất đầy đủ của toàn bộ phần cứng.


Khả năng mở rộng

Máy chủ ảo sẽ linh động hơn nhiều so với máy chủ chuyên dụng. Với một khách hàng chỉ sử dụng một phần tài nguyên có sẵn trên một máy chủ vật lý, các tài nguyên đó có thể được cấp phát mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với phần cứng.

Một máy chủ chuyên dụng cũng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cơ sở tài nguyên đầy đủ của phần cứng. Tuy nhiên, việc mở rộng tài nguyên yêu cầu thêm các vị trí hoặc mô đun vào máy chủ vật lý và có thể tốn kém chi phí cũng như thời gian.

Ưu điểm của Dedicated Server

Tài nguyên

Lý do số một mà hầu hết các công ty lựa chọn một máy chủ chuyên dụng (Dedicated Server) là tận dụng các nguồn lực chuyên biệt , đầy đủ. Không có máy chủ ảo nào có thể đáp ứng bằng các máy chủ chuyên dụng hàng đầu khi liên quan đến nguồn CPU, bộ nhớ, xử lý các mô-đun phần mềm tốn nhiều tài nguyên, không gian lưu trữ và các thuộc tính dựa trên phần cứng khác.


Bảo mật

Máy chủ chuyên dụng được coi là an toàn hơn một máy chủ ảo riêng khi liên quan đến các cuộc tấn công nguy hiểm từ một nguồn bên ngoài. Chỉ với một khách hàng duy nhất trên máy chủ, tài nguyên được quản lý hiệu quả giúp ngăn chặn các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Bạn cũng có thể quản lý việc cài đặt phần mềm và mở rộng kỹ thuật số khác với hiệu quả cao hơn. Điều này làm giảm khả năng vi-rút hoặc các cuộc tấn công độc hại khác từ việc sử dụng phần mềm đáng tin cậy.

Tốc độ

Một môi trường chuyên dụng như Dedicated Server là lợi thế về tốc độ. Trong một môi trường chuyên dụng, Dedicated Server cho phép truyền dữ liệu mà không có bất kỳ độ trễ nào. Điều này dẫn đến thời gian tải trang web nhanh hơn và hành động phản hồi được yêu cầu sớm.

Cấu hình & tùy chỉnh

Một máy chủ chuyên dụng (Dedicated Server) sẽ cho phép quản trị viên web định cấu hình máy chủ theo ý muốn. Có những cấu hình gần như là không thể khi nói đến môi trường VPS. Ví dụ, bạn rõ ràng không thể cài đặt bất cứ thứ gì sẽ làm tổn hại đến bảo mật hoặc tính toàn vẹn của các máy khách khác trên máy chủ. Bạn cũng có ít dung lượng hơn trong môi trường VPS để cài đặt các gói phần mềm có quy mô lớn. Do những hạn chế về cấp phát bộ nhớ và bộ nhớ, bạn có thể không di chuyển được trong một ngăn xếp đầy đủ, tùy thuộc vào mức độ lớn của nó.


Sự quản lý

Nếu bạn cần cấu hình lại hoặc bảo trì, môi trường lưu trữ dành riêng thường được chứng minh là một dịch vụ hiệu quả hơn nhiều. Với một giải pháp được quản lý, kỹ thuật viên máy chủ và kỹ sư phần mềm trong không gian chuyên dụng không phải lội qua các luồng dữ liệu cạnh tranh để giải quyết vấn đề của bạn.

Bạn đã có lựa chọn cho mình chưa ?

Nguồn: https://viettelidc.com.vn/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *