Broken Link Checker  – Kiểm tra link không tồn tại, gây lỗi 404

Broken Link Checker – Kiểm tra link không tồn tại, gây lỗi 404

Broken Link Checker là một WordPress plugin cho bạn biết link nào đang gây lỗi 404. Việc này rất quan trong, vì site của bạn có thể bị phạt bởi những trình search engine lớn, nếu nó có quá nhiều lỗi và link hỏng.

Khi được cài, plugin này sẽ giám sát site của bạn và cung cấp báo cáo ở WordPress dashboard. Tại đó, bạn có thể sửa link, hoặc bỏ qua thông báo. Có thể mất một ít thời gian để chạy kiểm tra (đặc biệt là khi website của bạn lớn) lần đầu, nhưng bạn có thể để đó và xem lại sau trong dashboard.

Tính năng chính:

  • Giám sát site của bạn để phát hiện link hỏng
  • Thông báo nếu có bất kỳ lỗi nào, qua email hoặc qua WordPress dashboard.
  • Chặn search engine khỏi theo dõi broken link

Khuyên dùng cho:

Những ai muốn tối ưu website, đảm bảo thân thiện với search engine hết mức có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 15 =