Plugin WordPress là gì

Plugin WordPress là gì

Plugin là một thành phần mở rộng nhỏ được lập trình riêng dựa trên các API và những hàm mở có sẵn của WordPress để tạo thành một tính năng nào đó mà mặc định WordPress không có. Nói dễ…

 Tìm hiểu về WordPress Theme

Tìm hiểu về WordPress Theme

Theme WordPress là gì? Theme WordPress là tập hợp các file có khả năng kiểm soát nội dung hiển thị trên website. Nếu không có Theme, website chỉ có các phần chính như nội dung, tính năng và không có lớp…