WP hierarchy – cấu trúc giao diện WordPress

WP hierarchy – cấu trúc giao diện WordPress

Hiểu cách hoạt động của cấu trúc giao diện WordPress (WP hierachy) sẽ giúp bạn có nhiều khả năng hơn để tùy biến theme. WordPress template hierarchy được phân thành 7 mục chính: Site front page Single posts Single pages…

 Plugin WordPress là gì

Plugin WordPress là gì

Plugin là một thành phần mở rộng nhỏ được lập trình riêng dựa trên các API và những hàm mở có sẵn của WordPress để tạo thành một tính năng nào đó mà mặc định WordPress không có. Nói dễ…

 Tìm hiểu về WordPress Theme

Tìm hiểu về WordPress Theme

Theme WordPress là gì? Theme WordPress là tập hợp các file có khả năng kiểm soát nội dung hiển thị trên website. Nếu không có Theme, website chỉ có các phần chính như nội dung, tính năng và không có lớp…