Triển khai hệ thống

Microsoft Server, Domain Controller, Mail Exchange, Forefront, ISA...

Nâng cấp & Chuyển đổi

Migration Windows Server 2003, 2008, 2012. Backup, Restore

Khắc phục sự cố

Hệ thống offline, Hệ thống bị tấn công, Malware Virus, Sự cố về dữ liệu, email...

Thi công hạ tầng mạng

Mạng dây, mạng không dây Wifi, Load balancing...

Máy chủ & Thiết bị mạng

IBM, HP, Dell, thiết bị Router, Firewall...

Phần mềm bản quyền

Microsoft, Symantec, Cyberoam, Kaspersky...

LIÊN HỆ

HOTLINE: 0984.88.66.85